Czy jesteś mądrzejszy od amerykańskiego ucznia? Sprawdź się w quizie

Zadania podobne do tych w quizie zostały stworzone dla m.in. uczniów w USA, tak by mogli samodzielnie, bądź pod opieką nauczyciela, rozwijać umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania zestandaryzowanych testów sprawdzających te umiejętności.