Quiz kartograficzny, tutaj znajomość państw nie wystarczy