Założę się, że nie będziesz mieć 19/19 z tego quizu o latach 90.