Bynajmniej, w każdym bądź razie i spolegliwy. Prawie każdy popełnia te błędy językowe. Ty też? [QUIZ]

1 / 14

Które zdanie jest poprawne?

2 / 14

Błędu nie zawiera zdanie:

3 / 14

Które zdanie jest poprawne?

4 / 14

Błędu nie ma w zdaniu:

5 / 14

Które z poniższych zdań zawiera błąd?

6 / 14

Poprawne jest zdanie:

7 / 14

Słowo ''spolegliwy'' formalnie oznacza:

8 / 14

Który z poniższych ciągów wyrażeń jest poprawny?

9 / 14

Które z tych zdań nie zawiera błędu?

10 / 14

Które zdanie zawiera błąd?

11 / 14

Jakimi wyrazami można zastąpić słowo ''tudzież''?

12 / 14

Bezbłędnym zdaniem jest:

13 / 14

W którym zdaniu widzisz błąd?

14 / 14

Które z poniższych wyrażeń jest błędne?