Wiesz, które państwo zaznaczyliśmy na mapie? Wersja NAPRAWDĘ trudna

1 / 11

Na rozgrzewkę pytanie z mapy Afryki. Które z państw tego kontynentu jest zaznaczone na mapie?

2 / 11

Przenosimy się do wschodniej części świata. Na mapie zaznaczyliśmy:

3 / 11

Państwo zaznaczone na czerwono to:

4 / 11

Na mapie zaznaczyliśmy:

5 / 11

Kolorem czerwonym oznaczyliśmy:

6 / 11

Zaznaczone państwo to:

7 / 11

Wyróżnione państwo to:

8 / 11

Które państwo zaznaczyliśmy na mapie?

9 / 11

Oznaczone czerwonym kolorem państwo to:

10 / 11

Na mapie wyróżniliśmy:

11 / 11

Zaznaczonym państwem jest: