Łącznie czy rozdzielnie? Na pewno/napewno wiesz, jak napisać te słowa? [QUIZ]

1 / 13

Która wersja jest poprawna?

2 / 13

Poprawnie będzie:

3 / 13

A w tym wypadku, która wersja jest poprawna?

4 / 13

Bezbłędny zapis to:

5 / 13

Z pewnością wiesz, która wersja jest bezbłędna:

6 / 13

Bez wątpienia jedyną poprawną wersją jest:

7 / 13

Wskaż poprawnie napisane zdanie:

8 / 13

Dobrze napisanym zdaniem jest:

9 / 13

Która wersja tego zdania jest bezbłędna?

10 / 13

Oczywiście poprawnie napisanym zdaniem jest:

11 / 13

Bezbłędnie napisanym zdaniem jest:

12 / 13

Które zdanie jest zapisane poprawnie?

13 / 13

Który zapis jest bezbłędny?

Znasz polską ortografię? Przekonaj się, czy nie jesteś w błędzie. Rozwiąż QUIZ