Tu potrzebna jest znajomość języka polskiego i spora wyobraźnia! Sprawdź się!

1 / 11

Zadanie jest proste. Zaznacz, który wyraz utworzy oksymoron z podanymi słowami. Zacznijmy od słowa LÓD:

2 / 11

WIRTUALNA:

3 / 11

SUCHA

4 / 11

URBANISTYKA:

5 / 11

GRANICE:

6 / 11

OGIEŃ:

7 / 11

BLASK:

8 / 11

PRZYJEMNY:

9 / 11

EKSPORT:

10 / 11

PIWO:

11 / 11

OCEAN: