Tych polskich słów większość z was nawet nie słyszała. Sprawdź, czy je znasz. Litera B

1 / 15

Bakałarz to dawna nazwa:

2 / 15

Do bożnicy udasz się, jeśli jesteś:

3 / 15

Ucieszysz się z otrzymania "babizny"?

4 / 15

Na pewno wiesz, że określenie z czasów zaborów - bajońskie sumy - pochodzi od:

5 / 15

Do balwierza udasz się, gdy potrzebujesz:

6 / 15

Barchan możesz:

7 / 15

Bachmistrzem nazywano by twojego bezpośredniego przełożonego, jeśli byłbyś:

8 / 15

Białką nazwiesz:

9 / 15

Jeśli jesteś w babińcu to znaczy, że trafiłeś do przedsionku:

10 / 15

Biret założysz na:

11 / 15

Birka leży najczęściej:

12 / 15

Bronę spotkasz nie tylko w polu, ale także:

13 / 15

Do bursy zajrzysz w poszukiwaniu:

14 / 15

Musiałeś płacić bykowe gdy:

15 / 15

Boćwinę najczęściej się:

Dziś pytamy o słowa na literę "B" z "Encyklopedii staropolskiej" Zygmunta Glogera z 1900 roku.