Piotr to ''skała'', a Katarzyna? Potrafisz dopasować imię do jego znaczenia?

1 / 12

Jakie słowiańskie imię określa tego, który ''sławi boga''?

2 / 12

''Cieszący się łaską Boga'' to znaczenie męskiego imienia:

3 / 12

Damskie imię oznaczające ''mądrość'', to oczywiście:

4 / 12

Hebrajskie ''aqueb'' czyli ''pięta'' to słowo, od którego wzięło się imię:

5 / 12

Jakie łacińskie imię oznacza ''dziewczynę urodzoną o wschodzie słońca''?

6 / 12

''Hagneia'' czyli ''czystość'' i ''świętość'', to słowo, od którego wywodzi się imię:

7 / 12

''Dar Jahwe'' czyli ''ten, który pochodzi od boga'' to:

8 / 12

Mówi się, że to ''człowiek stworzony przez Boga'', ale imię to znaczy też ''ziemia'' i ''ludzie''. Mowa oczywiście o:

9 / 12

Od hebrajskiego słowa ''channach'' (wdzięk, łaska) wywodzi się imię:

10 / 12

Słowiańskie imię, oznaczające wojaka, któremu walka przynosi radość to:

11 / 12

Jakie imię pochodzi od słów ''dies natalis'' czyli ''dzień narodzin''?

12 / 12

''Katharos'' czyli czysta i bez skazy, to pochodzenie imienia:

Każde imię znaczy coś innego, a nazwy te często charakteryzować mają swoich właścicieli. potrafisz przyporządkować znane polskie imię do jego opisu?