Jak nazywa się ten przedmiot? Chodzisz do kościoła? Masz łatwiej

1 / 12

Podczas eucharystii ksiądz hostie wyjmuje z...

2 / 12

Czerwone światełko zawieszone przed tabernakulum, to:

3 / 12

Jak nazywa się ta szata?

4 / 12

Czy wiesz, czym jest pastorał?

5 / 12

Stuła to:

6 / 12

Czy wiesz, jak nazywa się ten przedmiot?

7 / 12

W kościele, przy tabernakulum stoi mały dzbanuszek z wodą. To:

8 / 12

Materiał, który przykrywa kielich na zdjęciu, to:

9 / 12

Czym jest patena?

10 / 12

Czy wiesz, jak nazywa się duża, woskowa świeca, umieszczona przed ołtarzem?

11 / 12

Inna nazwa kadzielnicy to:

12 / 12

Czym różni się ornat od sutanny?

Jeśli uważasz się za osobę wierzącą i uczestniczysz we mszach świętych, na pewno wiesz, jak nazywają się te przedmioty.