Liczby po niemiecku. Test z niemieckiego, poziom podstawowy

1 / 16

Jeden po niemiecku to:

2 / 16

Pięć po niemiecku to:

3 / 16

Trzynaście po niemiecku to:

4 / 16

Dwadzieścia sześć po niemiecku to:

5 / 16

Sześćdziesiąt po niemiecku to:

6 / 16

Pięćdziesiąt osiem po niemiecku to:

7 / 16

Sto po niemiecku to:

8 / 16

Trzydzieści jeden po niemiecku to:

9 / 16

Sześć po niemiecku to:

10 / 16

Osiemdziesiąt po niemiecku to:

11 / 16

Jedenaście po niemiecku to:

12 / 16

Tysiąc po niemiecku to:

13 / 16

Dziewięćdziesiąt dziewięć po niemiecku to:

14 / 16

Zero po niemiecku to:

15 / 16

Czternaście po niemiecku to:

16 / 16

Pięćset dwa po niemiecku to: