11 pytań, na które każdy Polak powinien umieć odpowiedzieć. Quiz na Dzień Niepodległości

1 / 11

II RP miała:

2 / 11

Ignacy Jan Paderewski, premier w kluczowym dla Polski 1919 roku, był światowej sławy:

3 / 11

Które z tych wielkich miast nie znajdowało się w granicach II RP:

4 / 11

Marszałek Józef Piłsudski był przez wiele lat aktywnym działaczem:

5 / 11

'Kariera Nikodema Dyzmy' to jedna z najpopularniejszych powieści II RP. Napisał ją:

6 / 11

Wojciech Korfanty, lider międzywojennych chadeków, był szczególnie związny z jednym regionem Polski. Chodzi o:

7 / 11

Jedynym obywatelem Polski, który w okresie międzywojennym otrzymał Nagrodę Nobla był/a:

8 / 11

Roman Dmowski był jedną z dwóch najważniejszych postaci II RP. Jednak sprawował tylko jedno ważne stanowisko. Które?

9 / 11

W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego od podstaw wybudowano miasto:

10 / 11

Wincenty Witos, przywódca ludowców w II RP, w 1930 roku stał się liderem formacji, która sprzeciwiała się autorytarnym rządom sanacji. Był/a to:

11 / 11

Jakiej fukcji w państwie nie pełnił Józef Piłsudski?