Tymi pytaniami fundacja BBVA sprawdziła naszą wiedzę. Wiesz więcej niż przeciętny Polak?

1 / 22

Gorące powietrze się unosi.

2 / 22

Przesuwanie się kontynentów to proces, który rozpoczął się miliony lat temu i trwa do tej pory.

3 / 22

Tlen, którym oddychamy, wydzielany jest przez rośliny.

4 / 22

Gen jest podstawową jednostką dziedziczenia u wszystkich istot żywych.

5 / 22

Grawitacja Ziemi działa na przedmioty nawet wtedy, kiedy nie są wprawione w ruch.

6 / 22

Energia nie może być wytworzona albo zniszczona. Może być jedynie zmieniona z jednej w drugą.

7 / 22

Wszystkie mikroorganizmy są szkodliwe dla człowieka.

8 / 22

Ludzkie komórki nie dzielą się.

9 / 22

Pierwszy człowiek na świecie żył w tym samym czasie, co dinozaury.

10 / 22

Rośliny nie mają DNA.

11 / 22

Efekt cieplarniany jest spowodowany użyciem broni atomowej.

12 / 22

Każdy rodzaj promieniowania jest wynikiem działalności człowieka.

13 / 22

W odróżnieniu od genetycznie modyfikowanych pomidorów, te zwykłe, które jemy, nie mają genów.

14 / 22

To geny ojca decydują o płci dziecka.

15 / 22

Lasery działają dzięki falom dźwiękowym.

16 / 22

Światło, które dociera do Ziemi, składa się tylko z jednego koloru - białego.

17 / 22

Obecnie nie jest możliwe przeniesienie genów z ludzkiego organizmu do zwierzęcego.

18 / 22

Atomy są mniejsze od elektronów.

19 / 22

Antybiotyki zwalczają wirusy.

20 / 22

W trakcie wyodrębniania komórek macierzystych z ludzkich zarodków nie niszczy się embrionów.

21 / 22

Dźwięk przemieszcza się szybciej od światła.

22 / 22

Ziemia krąży wokół Słońca.