Megaquiz o ''Ogniem i mieczem''. Tylko dla prawdziwych fanów Henryka Sienkiewicza

1 / 20

Co mówił Podbipięta do Zagłoby?

2 / 20

Żona Jeremiego Wiśniowieckiego, Gryzelda była z domu:

3 / 20

Pierwsze imię Zagłoby to:

4 / 20

Który król zmarł podczas powstania Chmielnickiego?

5 / 20

Imię powieściowego atamana kozackiego Bohuna to:

6 / 20

Z którego zamku wykradł się do króla Skrzetuski?

7 / 20

Podpięta ślubował, że:

8 / 20

Jak nazywał się pachołek Skrzetuskiego?

9 / 20

Skąd pochodził ród Podbipiętów?

10 / 20

Jakiego herbu był Zagłoba?

11 / 20

O co procesowali się ród Rzędziana z Jaworskimi?

12 / 20

Siedziba Jeremiego Wiśniowieckiego to:

13 / 20

Jak zginął Podbipięta?

14 / 20

Jakiej twierdzy nie zdobył Chmielnicki?

15 / 20

Jak pogardliwie byli nazywani regimentarze?

16 / 20

Pod Zbarażem Zagłoba usiekł w pojedynku:

17 / 20

Uporządkuj trzy największe wygrane bitwy Chmielnickiego podczas powstania, w kolejności chronologicznej:

18 / 20

Pojedynek na szable Wołodyjowskiego i Bohuna odbył się przez przypadek, Wołodyjowski umówił się wcześniej z:

19 / 20

Kogo, po listach Skrzetuskiego, uśmiercono za zdradę na Siczy?

20 / 20

Niewidomy syn kniahini Kurcewiczowej to:

Pytania przygotował Stefan Dzierżek ze Straszyna.