Podstawowe fakty o Trybunale Konstytucyjnym, które każdy obywatel powinien znać [QUIZ]

1 / 9

Kto powołuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

2 / 9

Kto może zmienić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego?

3 / 9

Kto może wystąpić z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego?

4 / 9

Czy Trybunał Konstytucyjny zawsze orzeka w pełnym składzie?

5 / 9

Kto wybiera Sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

6 / 9

Co może być przedmiotem skargi konstytucyjnej?

7 / 9

Kto jest obecnie Prezesem Trybunału?

8 / 9

Czy Sąd Konstytucyjny istnieje tylko w Polsce?

9 / 9

Czy Trybunał zajmuje się tylko własnymi wnioskami?