Często ich używacie, ale czy na pewno wiecie, co znaczą? Quiz z przysłów

1 / 10

''Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą'' to przysłowie, które mówi o tym, że:

2 / 10

Kiedy mówimy: ''człowiek strzela, Pan Bóg nosi kule'', mamy na myśli:

3 / 10

Mówiąc: ''kto wiatr sieje, zbiera burzę'', mamy na myśli to, że:

4 / 10

Co oznacza powiedzenie ''Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek''?

5 / 10

''Tak krawiec kraje, jak mu materii staje'' oznacza, że:

6 / 10

Powiedzenie ''pierwsze koty za płoty'' mówi o tym, że:

7 / 10

Jeżeli ktoś powie: ''pańskie oko konia tuczy'', to możemy być pewni, że jego zdaniem:

8 / 10

Jaką zmianę określimy przysłowiem ''zamienił stryjek siekierkę na kijek''?

9 / 10

''Dwa grzyby w barszcz'' to powiedzenie, które stosujemy, gdy:

10 / 10

Kiedy usłyszymy: ''poszły konie po betonie'', mamy na myśli, że: