Cudzoziemcy muszą odpowiedzieć na te pytania, żeby zdobyć certyfikat z polskiego. Poradzisz sobie z nimi?

1 / 14

Uzupełnij tekst odpowiednimi przedrostkami czasownikowymi. Dziś trudno mi już dokładnie odtworzyć fakty, bo całe zdarzenie __szło wiele lat temu.

2 / 14

Prasa __pisywała się o tym, wszyscy w rozmowach poruszali ten temat. (Pamiętajmy, że to pytania z oficjalnego egzaminu z języka polskiego. Poprawnymi odpowiedziami nie mogą być potoczne wersje wyrażeń).

3 / 14

Kiedy jednak __sunął nieco starą szafę, zobaczył za nią drzwi prowadzące wprost do bankowego skarbca.

4 / 14

Podobno w pierwszej chwili z radości aż __skoczył, ale rozwaga wzięła górę nad emocjami

5 / 14

Uzupełnij tekst odpowiednim wskaźnikiem zespolenia. Na co dzień jednak jej zachowanie jest diabelnie ciężkie i __, a nie skądinąd, wynika większość błędów popełnianych w mediach.

6 / 14

Dochodzi do tego presja ze strony szefów, mających decydujący wpływ na to, __ uważa się za dobre i pożądane.

7 / 14

__te trzy wektory - pomysły i czas realizacji, wyniki rynkowe i wewnętrzna kontrola jakości - za bardzo się nie rozjeżdżają, __ panuje względna równowaga.

8 / 14

Uzupełnij tekst poprawnymi, słownymi formami cyfr podanych w nawiasach. Artystka ostatnio niechętnie rozstaje się z mężem i ___ (3 + dziecko), zwłaszcza odkąd najstarsze zaczęło szkołę.

9 / 14

Jak poradziliście sobie z (tyle + sprawa)? Czasu na ostateczne przygotowania było przecież niewiele.

10 / 14

Uzupełnij tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach. (Rozpościerać się)___ nad środkową Odrą kraina puszcz i borów ___(kryć) wspaniałe ptasie rezerwaty.

11 / 14

Uzupełnij luki w tekście, wybierając najlepszą spośród podanych możliwości. W tym samym czasie ubogi oracz Piast wraz z żoną Rzepką także ___ ucztę.

12 / 14

Gospodarze zamiast się uradować, ___się niezmiernie, czym napoić i nakarmić nieoczekiwanych gości.

13 / 14

___ uczty była ceremonia postrzyżyn syna Piasta, któremu nadano imię Siemowit.

14 / 14

Uzupełnij tekst poprawnymi formami wyrazów, utworzonych od słów podanych w nawiasach. Jedyny ___ (na / oko) świadek zdarzenia - zeznał, że złodzieje musieli cicho zakraść się do muzeum.