Na te 15 pytań z historii wstyd nie znać odpowiedzi. Sprawdź się w quizie

1 / 15

Katarzyna II Wielka była cesarzową:

2 / 15

Która z bitew kampanii wrześniowej została nazwana ''polskimi Termopilami''?

3 / 15

W którym wieku żył Gall Anonim?

4 / 15

Który z poniżej wymienionych był ostatnim niemieckim cesarzem?

5 / 15

O co spierali się Grzegorz VII i niemiecki cesarz Henryk IV?

6 / 15

Którego dnia tygodnia miała miejsce tzw. panika giełdowa na nowojorskiej Wall Street, która uważana jest za początek wielkiego kryzysu w XX wieku?

7 / 15

Z którymi zwierzętami Hannibal przeprawił się przez Alpy?

8 / 15

Gdzie Marcin Luter ogłosił swoje tezy?

9 / 15

Kiedy Cesarstwo Wielkiej Japonii podpisało akt bezwarunkowej kapitulacji i tym samym zakończyło swój udział w II wojnie światowej?

10 / 15

W którym państwie władzę sprawował Francisco Franco?

11 / 15

Jak potocznie nazywał się sąd, w trakcie którego obywatele ateńscy decydowali, kogo należy wydalić z Aten, w obawie przed dążeniem do tyranii?

12 / 15

W którym roku powstało Księstwo Warszawskie?

13 / 15

Którą bitwą zakończyło się tzw. ''100 dni Napoleona''?

14 / 15

Na mocy czyjej ustawy sukcesyjnej Księstwo Polskie zostało podzielone na dzielnice?

15 / 15

W jakiej zatoce miała miejsce nieudana próba inwazji kubańskich emigrantów na południową Kubę w 1961?