Sprawdź, czy wiesz więcej niż statystyczny Polak

1 / 10

Wysoka inflacja oznacza, że ceny gwałtowanie wzrastają? (23 proc. badanych Polaków tego nie wiedziało, według raportu NBP).

2 / 10

Czy można zarazić się łuszczycą od chorej osoby? (25 proc. nie wiedziało, według badań Homo Homini)

3 / 10

Pod którym numerem na mapie znajduje się Litwa? (40 proc. nie potrafiło wskazać na mapie Litwy, według badań Instytutu Spraw Publicznych)

4 / 10

Kto był głównym sprawcą rzezi wołyńskiej (54 proc. nie wiedziało, według badań CBOS)

5 / 10

Kiedy wybuchło powstanie styczniowe? (69 proc. nie wiedziało, według badań TNS Polska)

6 / 10

Co to jest GMO? (66 proc. nie wiedziało, według badań TNS)

7 / 10

Czy monety euro w każdym z krajów strefy euro wyglądają dokładnie tak samo? (68 proc. nie wiedziało, według badań NBP)

8 / 10

Czym są choroby autoimmunologiczne? (75 proc. Polaków nie potrafiło wskazać poprawnej odpowiedzi, według badań Homo Homini)

9 / 10

Kto jest właścicielem zwykłych publicznych szpitali? (81,5 proc. Polaków nie wiedziało, według badań PBS)

10 / 10

Kim był wybitny Polak Oskar Kolberg? (92 proc. Polaków nie wiedziało, według badań CBOS)

Dokładny opis badań znajdziecie na końcu quizu.