Zdaliście maturę? Brawo, a dalibyście radę zdać egzamin zawodowy na ochroniarza?

1 / 10

Która kategoria osób stanowi największe zagrożenie dla chronionej osoby?

2 / 10

Dochodzi do próby pobicia ochranianej przez ciebie osoby. Którego środka przymusu powinieneś/naś użyć wobec napastnika, który NIE POSŁUGUJE SIĘ niebezpiecznym narzędziem?

3 / 10

Jakiego zachowania mogłeś/łaś żądać od osób siedzących w samochodzie, znajdującym się na terenie przez ciebie ochranianym, zanim je wylegitymowałeś/łaś?

4 / 10

Pracownik ochrony fizycznej w granicach ochranianego obiektu może podjąć decyzję o użyciu psa służbowego podczas:

5 / 10

Bankowóz transportujący pieniądze został zablokowany przez samochód osobowy. Która z decyzji dowódcy konwoju byłaby poprawna?

6 / 10

Trasa konwojowanego transportu wartości pieniężnych powinna:

7 / 10

Na obszarze przez ciebie chronionym zauważono osobę, która niszczy wyposażenie jednego z pomieszczeń. Jaką czynność, w pierwszej kolejności, powinni wykonać pracownicy grupy interwencyjnej?

8 / 10

Jeżeli kamera kontroluje strefę wewnętrzną obiektu, to znaczy, że sektorem dozorowanym jest:

9 / 10

Którą czynność musi obowiązkowo wykonać członek służby informacyjnej w przypadku konieczności niezwłocznego opuszczenia przez uczestników imprezy zagrożonego sektora?

10 / 10

Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej, przy braku skuteczności działań służby porządkowej, ma prawo wystąpić o pomoc do Żandarmerii Wojskowej: