Ten quiz geograficzny jest o 180 stopni inny. Poznasz państwa na opak?

1 / 11

Pod czerwoną kropką znajduje się:

2 / 11

Kropką oznaczyliśmy:

3 / 11

Pod kropką jest:

4 / 11

Kraj oznaczony kropką to:

5 / 11

Pod kropką na mapie znajduje się:

6 / 11

Oznaczony kropką kraj to:

7 / 11

Ten duży europejski kraj oznaczony kropką to:

8 / 11

Kropką zaznaczyliśmy:

9 / 11

Rozpoznasz kraj, który zaznaczyliśmy kropką?

10 / 11

Czerwoną kropką zaznaczyliśmy:

11 / 11

Państwo z kropką na mapie to: