Czy te europejskie państwa ze sobą graniczą? [QUIZ]

1 / 12

Z którym z tych państw graniczy Rumunia?

2 / 12

Włochy graniczą:

3 / 12

Belgia graniczy:

4 / 12

Mołdawia NIE graniczy:

5 / 12

Serbia graniczy:

6 / 12

Sąsiadem Austrii NIE jest:

7 / 12

Niemcy graniczą z:

8 / 12

Rosja graniczy z:

9 / 12

Czarnogóra NIE graniczy z:

10 / 12

Holandia NIE graniczy z:

11 / 12

Norwegia NIE graniczy z:

12 / 12

Z jakim państwem graniczy Turcja?