Megaekstremalny quiz na spostrzegawczość. Wskażesz, która figura to kwadrat, a która to prostokąt?

1 / 9

Która figura jest kołem?

2 / 9

Wiesz, która figura jest pięciokątem równobocznym?

3 / 9

Który z trójkątów jest trójkątem prostokątnym?

4 / 9

Na którym obrazku linie są prostopadłe?

5 / 9

Która z figur jest rombem?

6 / 9

Trójkątem równobocznym jest:

7 / 9

Które z pogrubionych linii są równoległe do siebie?

8 / 9

Na pewno trójkątem równoramiennym jest:

9 / 9

Prawdziwym sześciokątem równobocznym jest: