Rozpoznasz znane budowle tylko po fragmencie? Quiz dla spostrzegawczych

1 / 11

To fragment:

2 / 11

Bez wątpienia na tym zdjęciu jest fragment:

3 / 11

Na zdjęciu widać część:

4 / 11

Na zdjęciu jest:

5 / 11

Bez wątpienia to:

6 / 11

To część:

7 / 11

Na zdjęciu jest fragment:

8 / 11

To nie może być nic innego jak:

9 / 11

Na zdjęciu jest fragment:

10 / 11

To fragment:

11 / 11

Pytania podchwytliwe, ale na pewno nie dla spostrzegawczych. To fragment: