Jak dobrze znasz I Rzeczpospolitą? Każdy Polak powinien mieć co najmniej 12/15

1 / 15

Konstytucja 3 Maja była szczytowym osiągnięciem demokracji szlacheckiej. Jak nazywał się marszałek Sejmu Wielkiego - Sejmu, który przyjął tę konstytucję?

2 / 15

Jak nazywał się ruch, który chciał wzmocnić i zreformować I RP w II poł. XVI wieku?

3 / 15

Który polski władca był koronowany w 1530 r.?

4 / 15

Które wystąpienie szlachty uniemożliwiło reformy państwa za Zygmunta III Wazy?

5 / 15

Którą datę, jako jedną z kilku, przyjmuje się za początek Rzeczpospolitej szlacheckiej?

6 / 15

Pamiętasz, ile Polska szlachecka miała najwięcej powierzchni?

7 / 15

Nieprawdą jest, że Polska przed rozbiorami była tylko państwem rolniczym. Posiadaliśmy m.in. tzw.:

8 / 15

Na co zbierano pieniądze do skarbu rawskiego?

9 / 15

Który wódz Rzeczypospolitej pokonał Rosjan pod Orszą w 1514? Był to jeden z największych, ale i trochę zapomnianych, triumfów Polaków

10 / 15

Po traktatach welawsko-bydgoskich utraciliśmy:

11 / 15

Który z tych polskich królów najkrócej rządził?

12 / 15

Który hetman zginął bohaterską śmiercią pod Cecorą?

13 / 15

Ilu mieliśmy królów elekcyjnych wywodzących się z polskiej szlachty?

14 / 15

Z czego zasłynął Jan Chryzostom Pasek?

15 / 15

W której bitwie pokonaliśmy Rosjan w 1792 r.?