Matura 2016 - wybraliśmy niektóre pytania. Zdałbyś? [QUIZ]

1 / 11

Wybierz dwa składniki pokarmowe, których w diecie zrównoważonej organizm nie wykorzystuje jako źródła energii:

2 / 11

Zaznacz dwie skały, których występowanie na obszarze Polski jest związane z działalnością lądolodu i wód lodowcowych:

3 / 11

Większość chorób budzi u zdrowych współczucie, a osoba chora otrzymuje "przywileje". Kiedy jednak chorobę uznaje się za zakaźną, niehonorową i wstydliwą, "zdrowe" społeczeństwo może odrzucić cierpiącą na nią osobę.

4 / 11

Uzupełnij poprawnie zdanie: "People living alone will have to ___ into much smaller apartments".

5 / 11

Sformułowanie "zwłaszcza", zapewniające spójność jakiegoś wywodu, sygnalizuje:

6 / 11

Proste o równaniach 2x - 3y = 4 i 5x - 6y = 7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

7 / 11

Kilkaset osób uczestniczyło w manifestacji przed komisariatem policji - takie działanie jest możliwe dzięki istnieniu w państwie...

8 / 11

Uzupełnij schemat nazwą procesu: Rzeźbotwórcza działalność wiatru -> Proces: ___ -> graniak, grzyb skalny

9 / 11

Ciąg (x, 2x + 3, 4x + 3) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

10 / 11

Uzupełnij zdanie: "Sideline cheerleading shouldn't be considered a sport because the main ___ of the team is to entertain the crowd".

11 / 11

Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach.