Czy na pewno wiesz, jak zapisać te trudne słowa?

1 / 16

Inwentaryzacja to inaczej:

2 / 16

Stały, niezmienny:

3 / 16

Zabieg polegający na wprowadzeniu rurki do tchawicy, w celu udrożnienia dróg oddechowych:

4 / 16

Choroba zakaźna, varicella:

5 / 16

Cecha przyrodzona, nieodłącznie związana z czymś jest:

6 / 16

Przykład, albo wyjaśnienia czegoś z użyciem przykładu to:

7 / 16

Będący przejawem patriotyzmu:

8 / 16

Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych:

9 / 16

Zabieg usunięcia piersi:

10 / 16

Sennowłóctwo to inaczej:

11 / 16

Sztukmistrz, iluzjonista to także:

12 / 16

Tytuł przysługujący rektorom wyższych uczelni:

13 / 16

Charakterystyczny, znamienny:

14 / 16

Odwlekanie, opóźnianie:

15 / 16

Stwierdzenie faktu:

16 / 16

Sposoby ułatwiające zapamiętywanie: