Jeśli chodziłeś do polskiej szkoły, to na pewno wiesz, czy to prawda czy fałsz

1 / 12

W każdej komórce jest tylko jedno mitochondrium

2 / 12

Życie starożytnych Egipcjan skupiało się wokół delty i doliny górnego Nilu

3 / 12

Didaskalia to inna nazwa prologu

4 / 12

Stalaktyt powstaje na dnie jaskini

5 / 12

Stratusy to chmury z piętra niskiego

6 / 12

W trakcie procesu fotosyntezy rośliny produkują dwutlenek węgla

7 / 12

Lenno nadawane było seniorowi przez wasala

8 / 12

Piętro kosodrzewiny to najniższe z pięter roślinności w górach

9 / 12

Dyfuzja to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek

10 / 12

Zaimek to część zdania

11 / 12

Kreda to okres ery mezozoicznej

12 / 12

Falanga to podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej