Starość. Quiz wiedzy ogólnej

1 / 20

Co w drugiej godzinie robi "stary niedźwiedź" w popularnej dziecięcej zabawie?

2 / 20

Opowiadanie "Stary człowiek i morze" napisał:

3 / 20

"Stary", czyli ciężarówki marki Star, były produkowane w:

4 / 20

"Starym" nazywają swój rynek mieszkańcy:

5 / 20

W filmie "To nie jest kraj dla starych ludzi" NIE zagrał:

6 / 20

Ile ksiąg zawiera katolicka wersja Starego Testamentu?

7 / 20

1. Stary Sącz leży w powiecie nowosądeckim. 2. Nowy Sącz leży w powiecie starosądeckim.

8 / 20

Język staro-cerkiewno-słowiański był początkowo zapisywany:

9 / 20

Old Trafford to stadion:

10 / 20

Akcja powieści "Lew, czarownica i stara szafa" rozgrywa się w większości w:

11 / 20

Pieter Bruegel (starszy) to znany niderlandzki:

12 / 20

Staroobrzędowcy to rozłamowe wyznanie:

13 / 20

Gary Oldman NIE grał w filmie:

14 / 20

TVP zaczęła emitować Kabaret Starszych Panów w latach:

15 / 20

Powieść "Stara baśń" powstała pod piórem:

16 / 20

Który władca polski noszący imię Mieszko miał też przydomek "Stary"?

17 / 20

A który król Zygmunt nosił także przydomek "Stary"?

18 / 20

Pierwszymi ludźmi ze Starego Kontynentu, którzy dotarli do Ameryki, byli:

19 / 20

Stary Browar, w którym zrobisz zakupy i obejrzysz sztukę, możemy odwiedzić w:

20 / 20

A Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej mieści się w: