Zdajesz maturę z historii? Najpierw sprawdź, czy rozwiążesz quiz historyczny

1 / 11

Elekcja króla Jana III Sobieskiego i jego koronacja odbyły się w tym samym roku. To zdanie jest:

2 / 11

Co było wcześniej: zburzenie Kartaginy czy bitwa pod Maratonem?

3 / 11

Według egipskiej mitologii Anubis był bogiem. Z którym zwierzęciem należy go kojarzyć?

4 / 11

Podczas panowania, którego władcy doszło do bitwy pod Płowcami?

5 / 11

Czy podczas wojny polsko-rosyjskiej (1831 r.) wojskiem rosyjskim (przez całą wojnę) dowodził Iwan Dybicz?

6 / 11

Podczas panowania, którego władcy doszło do powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego?

7 / 11

W którym państwie-mieście narodził się system rządów demokratycznych?

8 / 11

Co było wcześniej: powstanie II Rzeszy Niemieckiej czy utworzenie Związku Niemieckiego?

9 / 11

Doktryna głosząca rozdzielenie ras, która była podstawą polityki RPA, to:

10 / 11

W którym roku w Polsce wprowadzono stan wojenny?

11 / 11

Kazimierz IV był: