Tylko jeżeli dobrze znasz historię, rozwiążesz ten quiz o PRL-u

1 / 10

Przodownik pracy, który był górnikiem, nazywał się:

2 / 10

Co rzekomo zrzucili Amerykanie w ramach walki z Blokiem Wschodnim?

3 / 10

Jeśli sprzyjałeś komunistom, jak niewielki odsetek społeczeństwa, głosowałeś:

4 / 10

Skąd nadawało Radio Wolna Europa?

5 / 10

Czym według znanego hasła miał rzekomo kusić imperialistyczny wróg?

6 / 10

Czemu nasze kurczaki były głodne?

7 / 10

Przedruki wydawnictwa podziemnego inaczej nazywano:

8 / 10

''Staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do przodu'', kto wypowiedział te słowa?

9 / 10

Gdzie żyli rewizjoniści?

10 / 10

O co rzekomo zawsze walczył blok komunistyczny? (Hasło to było bardzo często powtarzane)