Te wydarzenia z historii Polski każdy powinien znać! Sprawdź się

1 / 11

Który prezydent przeprowadził referendum akcesyjne w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej?

2 / 11

Który prezydent jako jedyny był wybierany na 2 kadencje przez obywateli?

3 / 11

Kto ratyfikował Traktat z Lizbony?

4 / 11

Który prezydent objął urząd po zamachu majowym?

5 / 11

Ostatnim prezydentem na obczyźnie był:

6 / 11

Kto był pierwszym prezydentem III RP?

7 / 11

Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) powołał:

8 / 11

Podczas przewrotu majowego jeden z prezydentów Polski ustąpił z pełnionej funkcji. Który?

9 / 11

Który prezydent ratyfikował akcesję Polski do Paktu Północnoatlantyckiego w 1997 r.?

10 / 11

Kto był pierwszym prezydentem Polski?

11 / 11

Jedyny prezydent, który był i posłem, i europosłem, i członkiem Trybunału Stanu to: