Najpierw odgadujesz hasło, a później odpowiadasz na pytanie. Ten quiz wiedzy jest podwójnie trudny

1 / 11

Pamiętaj! Każdej litery możesz użyć tylko raz!
Możesz z nich ułożyć nazwę polskiego miasta. W którym województwie leży?

2 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę miejsca polskiej bitwy. W którym roku miała miejsce?

3 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę cyklicznego wydarzenia. Co ile lat się odbywa?

4 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę, którą stosuje się jako określenie jednej z narodowości. Której?

5 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę kraju europejskiego. Czy jest on członkiem Unii Europejskiej?

6 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę drzewa. To drzewo:

7 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę urzędnika. Która z wymienionych osób NIE pełni obecnie tej funkcji:

8 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę zespołu rockowego. Z którego miasta pochodził?

9 / 11

Z tych liter można ułożyć imię jednego z książkowych bohaterów. Czy był muszkieterem?

10 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę jednego z krajów. Co można w nim zobaczyć?

11 / 11

Z tych liter można ułożyć nazwę jednego z lekarzy. Gdzie najprawdopodobniej go spotkamy?