Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi. Jednak zależy od umowy i stażu pracy

Urlop wychowawczy, wypoczynkowy, na żądanie - łatwo się w tym pogubić. Znamy zasady przyznawania wolnych dni od czasu pracy. Ta wiedza przyda się każdemu pracownikowi przed planowaniem urlopu.

Każdy pracownik zasługuje na chwilę oddechu. Wolny czas można wykorzystać na spotkania z przyjaciółmi, poświęcić go rodzinie lub wyjechać na wyczekiwany urlop do ciepłych krajów. Jakie rodzaje urlopu przysługują pracownikowi i jakie są zasady ich przyznawania? Oto te najpopularniejsze.

Urlop wypoczynkowy pracownika zależy od czasu pracy

Jeśli staż pracy pracownika jest krótszy niż 10 lat, wtedy należy mu się 20 dni urlopu, oczywiście w przypadku zatrudnienia na pełen etat. Jeśli jego staż pracy wynosi 10 lat i więcej, wtedy może liczyć na 26 dni na wypoczynek.

Co wlicza się pracownikowi do czasu pracy i ma wpływ na urlop

Jak podaje dziennikzachodni.pl, staż pracy to nie tylko lata faktycznie przepracowane. Kodeks pracy premiuje także pracowników posiadających wyższe wykształcenie. Do stażu pracy wlicza ja się dyplomy:

- 3-letniej szkoły zasadniczej lub równorzędnej,
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych),
- 5-letniej średniej szkoły zawodowej,
- 5-letniej szkoły zawodowej,
- 8-letniej szkoły wyższej,
- 6-letniej szkoły policealnej,
- 4-letniej średniej szkoły ogólnokształcącej

Urlop na żądanie 

Przysługuje każdemu pracownikowi, który posiada umowę o pracę i prawo do urlopu wypoczynkowego. Dla wszystkich są to 4 dni, które odliczają się z puli urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy dla pracownika na etacie

Okolicznościowe urlopy przysługują wyłącznie pracownikom na etacie. Są to dwa dni, które pracownik może wykorzystać w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich zdarzenia losowe jak śmierć lub choroba bliskiej osoby.

Każdy samolot, którym latasz jest dziurawy. Dlaczego tak jest?

Więcej o: