Jak zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich? Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że to ona zajmować się będzie tworzeniem Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Każde koło, które się do niego wpisze, będzie posiadać osobowość prawną.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich" - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa ta weszła w życie w dniu 29 listopada br. 

Jak i gdzie zarejestrować koło gospodyń wiejskich?

Gdzie można zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich? Zgodnie z nową ustawą Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kiedy koło dopisze się do wspomnianego wyżej rejestru, nabywa on osobowość prawną.

Koło może założyć dziesięć osób. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich (to ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych). Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Istotne jest jednak to, że osoby młodsze, które ukończyły 13. rok życia, mogą tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła

Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację wraz z załącznikami. Wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Więcej o: