Barbórka 2018. Dziś obchodzimy święto wszystkich górników

Barbórka, czyli święto górników, wypada już dzisiaj. Jakie wydarzenia towarzyszą obchodom Barbórki? Aby się o tym przekonać, najlepiej wybrać się na Śląsk.

Barbórka, czyli święto obchodzone 4 grudnia, nazywana jest także Dniem Górnika. Święto to przypada na dzień św. Barbary z Nikomedii, która jest patronką dobrej śmierci oraz ciężkiej pracy

Barbórka. Co to takiego? W jaki sposób świętują górnicy?

Barbórka to przede wszystkim święto górników, ale nie tylko. Tego dnia świętują także geolodzy i inne osoby związane zawodowo z poszukiwaniem paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. 

Barbórka na stałe zakorzeniła się w śląskiej tradycji. Obchody święta górników rozpoczynają się najczęściej poranną mszą, po której górnicze orkiestry przechodzą w uroczystym marszu przez ulice śląskich miast. 4 grudnia na Śląsku organizowane są także różnego rodzaju koncerty, akademie i spotkania. Dzień Górnika to nie tylko święto pracowników zakładów górniczych, ale także ich rodzin, które dziękują świętej Barbarze za opiekę podczas niebezpiecznej i trudnej pracy w kopalni. Co ciekawe, w tym roku Barbórka to święto, które zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Więcej o: