Abonament RTV 2019. Ile zapłacimy w tym roku? [Stawki, cena, zwolnienia, kwota]

Abonament RTV 2019 jest obowiązkową opłatą użytkownika telewizora lub radia. Ustalany jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ile opłata ta wynosi w tym roku?

Abonament RTV dotyczy każdego posiadacza sprawnego odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego. Po zakupie takiego sprzętu właściciel ma obowiązek w ciągu 14 dni zarejestrować go i regularnie uiszczać opłaty abonamentowe. Ile kosztuje abonament RTV w 2019 roku? Dowiadujemy się tego od instytucji pobierających opłaty jak i rejestrujących urządzenia czyli Poczty Polskiej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ile wynosi abonament RTV 2019?  Czy stawki abonamentu wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Ile zapłacimy w tym roku za abonament RTV? Stawka pozostaje niezmienna w związku z rokiem poprzednim. Jest to koszt 7 zł miesięcznie za użytkowanie radia. Posiadacze telewizora muszą liczyć się już z większym wydatkiem ponieważ jest to 22,70 zł miesięcznie. Kwoty te możemy pomniejszyć uiszczając opłatę z góry za kilka miesięcy. Największe ulgi obowiązują przy zapłacie za cały rok, ponieważ przy wyborze takie pakietu na odbiorniku radiowym zaoszczędzimy 8,40 zł, a w przypadku użytkowników telewizorów jest to kwota 27,25 zł.

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2019 roku

Odbiornik radiofoniczny

za jeden miesiąc 7,00 zł
za dwa miesiące 13,60 zł 
za trzy miesiące 20,15 zł
za sześć miesięcy 39,90 zł 
za rok 75,60 zł

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny

za jeden miesiąc 22,70 zł
za dwa miesiące 44,05 zł
za trzy miesiące 65,35 zł
za sześć miesięcy 129,40 zł
za rok 245,15 zł

Ulgi za abonament RTV 2019? Komu przysługują, kto nie musi płacić abonamentu?

Niektórzy mogą liczyć na zwolnienie od opłat abonamentowych. Tak samo jak w latach poprzednich z prawa tego mogą korzystać:

  1. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  2. osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 
  3. osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  4. osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

Osoby chętne do skorzystania z powyższych zwolnień od opłat, będą musiały udać się do placówki urzędu Poczty Polskiej i tam przedłożyć odpowiednią dokumentację. Zawierać musi ona m. in. wzór zwolnienia z opłaty abonamentowej który można pobrać ze strony internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Więcej o: