77 lat temu została powołana do życia Armia Krajowa

77 lat temu, 14 lutego 1942 roku, powstała Armia Krajowa - jedna z najlepiej zorganizowanych armii podziemnych czasów II wojny światowej.

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku. Stało się to na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, na mocy którego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową, nazywaną także Siłami Zbrojnymi w Kraju. Były to  zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, działające w czasie II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. Armia Krajowa istniała do 19 stycznia 1945 roku.

Dziś 77. rocznica powstania Armii Krajowej

Armia Krajowa podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych na czas okupacji, mobilizacja społeczeństwa do walki bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz przygotowanie kraju do powstania powszechnego, które miało wybuchnąć na okupowanych ziemiach polskich w okresie militarnego załamania III Rzeszy. W skład Armii Krajowej wchodziło około 200 organizacji wojskowych. W momencie maksymalnej zdolności bojowej, przypadającej na lato 1944 roku, siły Armii Krajowej liczyły ok. 390 tysięcy osób. W czasie powstania warszawskiego, w stolicy okupowanej Polski siły Armii Krajowej liczyły 50 tys. żołnierzy. 

Więcej o: