PIT 2019 za 2018 rok - do kiedy należy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Tradycyjnie z początkiem nowego roku zaczynamy zastanawiać się, kiedy upływa termin rozliczenia PIT 2018. Do kiedy trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym, by uniknąć zbędnych problemów?

Większość z nas rozliczana jest na podstawie formularza PIT-11, który obowiązuje pracowników na umowach o pracę, o dzieło, zlecenie i wykonujących pracę w ramach stosunku służbowego. Pracodawca musi dostarczyć PIT-y swoich pracowników do skarbówki do 31 stycznia. Pracownicy z kolei musza otrzymać swoje rozliczenie do końca lutego - na podstawie umowy z pracodawcą otrzymują PIT drogą listowną lub elektroniczną.

PIT 2019 za 2018 rok - do kiedy się rozliczyć? 

Po otrzymaniu uzupełnionego przez pracodawcę formularza, musimy rozliczyć swoje zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2019 roku. Sami wypełniamy m.in. rubryki dotyczące ulg podatkowych (np. na dzieci lub za pracę za granicą) oraz możemy wskazać fundację, dla której przekażemy 1% podatku.

Nie powinniśmy zwlekać ze złożeniem PIT-u na ostatnią chwilę. PIT-a możemy dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście, wysłać go pocztą lub przesłać drogą elektroniczną. Niezłożenie PIT-u w terminie grozi sankcjami karnoskarbowymi. Zazwyczaj kara za spóźnienie wynosi od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej.

Więcej o: