Wielkanoc 2019. Kiedy wypada święto Zmartwychwstania Pańskiego?

Kiedy obchodzimy Wielkanoc 2019? W jaki sposób ustalana jest data tego święta? Podpowiadamy.

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w obrządku chrześcijańskim, upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święto to obchodzone jest nie tylko w Kościele rzymskokatolickim, ale także w prawosławiu i w Kościołach protestanckich. Kiedy obchodzimy to święto w 2019 roku? 

Wielkanoc 2019 - kiedy wypada?

Ruchomość daty Wielkanocy jest związana bezpośrednio z ruchomością żydowskiego święta Paschy, które przypada na ostatnią dobę przed pierwszą pełnią Księżyca po wiosennej równonocy. Według ewangelistów Łukasza, Marka i Mateusza, ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce następnego dnia po święcie Paschy. Zgodnie z ustaleniami soboru nicejskiego, w Kościołach zachodnich (do których należy także Kościół katolicki) Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że Wielkanoc wypada co roku pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W tym roku Wielkanoc obchodzimy stosunkowo późno, bo 21 kwietnia. Zarówno Wielkanoc, wypadająca w niedzielę, jak i poniedziałek wielkanocny, są w Polsce dniami wolnymi od pracy, które zwyczajowo spędza się w domu, w gronie rodzinnym.

Więcej o: