"Deklaracja LGBT+" w Warszawie. Czego dotyczy ten dokument?

W Warszawie podpisano "Deklarację LGBT+". Co to takiego? Jakie działania zostaną podjęte na jej mocy? Kiedy zostanie wprowadzona w życie? Podpowiadamy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał "Deklarację LGBT+". Dzięki temu dokumentowi środowisko osób LGBT+ w stolicy ma poczuć się bezpieczniej. "Deklaracja LGBT+" zakłada działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja oraz praca.

"Deklaracja LGBT+". Co to takiego?

"Deklaracja LGBT+" ma za zadanie poprawić sytuacji osób LGBT+ w mieście, w którym żyją,. To pierwszy tego typu dokument w Polsce. Środowisko LGBT+ ocenia, że to kamień milowy na drodze do równości w naszym kraju. Deklaracja ta ma także rozwiązać najbardziej palące potrzeby tej społeczności. W tworzeniu dokumentu uczestniczyły takie organizacje: Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Wolontariat Równości.

"Deklaracja LGBT+". Kiedy wejdzie w życie i co zmieni?

Deklaracja jest obietnicą realizacji w trakcie kadencji urzędującego prezydenta stolicy (2018-2023) kilku konkretnych działań, które mają pomóc osobom LGBT+ mieszkającym w Warszawie. W stolicy ma powstać m.in. hotel interwencyjny, który stanie się bezpiecznym schronieniem dla osób LGBT+ wyrzuconych z domu lub obawiających się o swoje życie w miejscu zamieszkania. Prezydent miasta zadeklarował także stworzenie programu "Latarnik", skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki niemu w kadrze każdej warszawskiej szkoły będzie przynajmniej jedna osoba, która będzie interweniować i pomagać prześladowanym z powodu orientacji lub tożsamości płciowej. W tej kadencji Rafał Trzaskowski ma zapewnić także edukację antydyskryminacyjną i seksualną, zgodną ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dostępną w każdej stołecznej szkole. W Warszawie ma powstać także tzw. "tęczowa pomoc miejska". czyli miejski mechanizm wsparcia dla osób LGBT+ doświadczających dyskryminacji. 

Warszawski ratusz zadeklarował, że "Deklaracja LGBT+" będzie wprowadzana razem ze społecznością LGBT+ w imię zasady "nic o nas bez nas". Prezydent Rafał Trzaskowski obejmie także patronat nad Paradą Równości w Warszawie. Zadeklarował także, że tzw. Karta Różnorodności zostanie podpisana i wdrożona w Urzędzie i jednostkach m. st. Warszawy, a miasto będzie współpracować z pracodawcami przyjaznymi środowisku LGBT+. Co więcej, w umowach z kontrahentami miasta stosowane będą klauzule antydyskryminacyjne. Istotnym punktem "Deklaracji LGBT+" jest także powołanie Pełnomocnika lub Pełnomocniczki Prezydenta ds. Społeczności LGBT+. W "Deklaracji LGBT+" czytamy także, że Miejskie Centrum Kulturowo-Społecznościowe LGBT+ będzie wspierać oddolne inicjatywy i tworzyć bezpieczną przestrzeń spotkań dla osób LGBT+, a miasto zagwarantuje wolność artystyczną i wsparcie dla klubów sportowych zrzeszających tę społeczność.

Więcej o: