Dzień Myśli Braterskiej w wyjątkową, 100. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego

Dzień Myśli Braterskiej w Polsce jest tym bardziej wyjątkowy, że w tym roku obchodzona jest także okrągła, 100. Rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Święto przyjaźni co roku łączy organizacje harcerskie na całym świecie we wspólnych działaniach.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, która powstała na zjeździe 1-2 listopada 1918 roku. Do 1920 roku połączyła wszystkie istniejące wcześniej organizację harcerskie i skautowe. Największą popularność harcerstwo osiągnęło w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej. Harcerstwo było najpopularniejszą formą ruchu młodzieżowego, a harcerze i harcerki pomagali jako łącznicy, ratownicy, a także brali udział w walkach bieżących.  

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, który ustanowiony został w rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta i Olave Baden-Powellów. Idea World Thinking Day została po raz pierwszy zaprezentowana podczas 4. Światowej Konferencji WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek) w 1926 roku.

 

Tego dnia świętują harcerze na całym świecie: różne stowarzyszenia harcerzy i harcerek wysyłają sobie nawzajem kartki, organizowane są także ogniska, gry terenowe oraz akcje charytatywne. Święto przyjaźni ma na celu uświadomienie skautom na całym świecie, że są braćmi i siostrami niezależnie od koloru skóry, wieku i narodowości.

Więcej o: