Zmiany w 500 plus - sprawdź nowe rozwiązania, jakie planuje rząd w przyznawaniu świadczeń

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano zmiany w przyznawaniu 500 plus. Partia rządząca zamierza m.in. zmienić kryterium dochodowe czy przyznać świadczenie także na pierwsze dziecko.

Zmiany w przyznawaniu świadczeń 500 plus zostały zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji PiS oraz przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Nowe zasady miałyby wejść w życie od 1 lipca. Na jakie zmiany mogą liczyć rodzice?

500 plus na pierwsze dziecko

Taka zmiana w 500+ została zapowiedziana przez samego Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślił, że propozycja ta ma pomóc przede wszystkim rodzinom na wsiach i w małych miejscowościach. Do tej pory wsparcie takie przysługiwało tylko rodzinom o niskich dochodach. 

500 plus - ułatwienia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Minister Rafalska zapowiedziała ograniczenie wymogu ustalenia wysokości alimentów do wniosków o 500 plus składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Oznacza to, że samotny rodzic starający się o to świadczenie dla drugiego i kolejnego dziecka, nie będzie musiał mieć ustalonych alimentów. Zmiana ta ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku i wiąże się z wyrokiem WSA w Warszawie, który uznał, że pieniądze na kolejne dzieci w rodzinie należy przyznawać bezwarunkowo - bez przedstawiania decyzji sądu o orzeczonych alimentach. 

500 plus i zmiana kryterium dochodowego

Rząd ma zamiar wprowadzić nowe kryterium dochodowe, które ma być związane z podwyższeniem płacy minimalnej i spadkiem bezrobocia w kraju. Obecny próg dochodowy wynosi 800 złotych lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1200 zł. Według wstępnych planów kryterium dochodowe ma zwiększyć się o około 100 złotych.

Ponadto ministerstwo pracuje także nad wprowadzeniem regulacji pozwalających zachować świadczenie nawet w przypadku śmierci rodzica czy określeniem trzymiesięcznego terminu na złożenie wniosku o 500 plus dla noworodka.

Więcej o: