25 marca Dzień Świętości Życia. Biskupi namawiają do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

25 marca, w dzień Zwiastowania Pańskiego, Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest przypomnienie o nadrzędnej wartości ludzkiego życia, od momentu poczęcia do dnia śmierci.
Zobacz wideo

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z ogłoszonej 25 marca 1995 encykliki Evangelium Vitae. Papież napisał w niej: "proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej".

25 marca - Dzień Świętości Życia. Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

W Dniu Świętości Życia wielu wiernych Kościoła katolickiego składa przyrzeczenie nazywane "Duchową Adopcją Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Adopcja ta polega na osobistej modlitwie o ocalenie życia dziecka, które zostało poczęte, a którego rodzice myślą o aborcji. Do przyjęcia takiego zobowiązania namawia m.in. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

"W czasie, gdy ludzkie życie wymaga szczególnej ochrony, gdyż atak na najbardziej bezbronnych jest wyjątkowo silny, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego stanowi modlitewny parasol otwarty nad zagrożonym aborcją dzieckiem i jego rodziną. Dziewięciomiesięczne zobowiązanie do codziennej modlitwy różańcowej (dziesiątką różańca) w intencji nieznanego dziecka zagrożonego zagładą w Polsce po raz pierwszy podjęte zostało 32 lata temu w paulińskim kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie. W tym roku – jakby dla przypieczętowania aktualności Dzieła Duchowej Adopcji – w kościele tym powstaje Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia" - czytamy na stronie internetowej KODR

Więcej o: