13 emerytura. Dla kogo i kiedy emerytura plus? Termin, wysokość brutto i netto

Rząd przyjął projekt ustawy przyznającej wszystkim emerytom dodatkowe świadczenie w postaci 13 emerytury. Teraz projekt Emerytura Plus trafi do parlamentu.
Zobacz wideo

Pomysł dodatkowej, trzynastej emerytury został przedstawiony podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Jednorazowe świadczenie pieniężne miało być przyznawane tylko emerytom, jednak zostało rozszerzone także na rencistów. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy "Emerytura Plus", który w najbliższych dniach trafi do harmonogramu obrad Sejmu i Senatu.

13. emerytura - od kiedy przyznawane będzie dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów?

Zgodnie z projektem każdy emeryt i rencista w Polsce otrzyma dodatkowe świadczenie w kwocie 1100 złotych brutto. Na rękę będzie to więc około 888 złotych. "Trzynastki" wypłacone zostaną w terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 maja 2019 roku. Pieniądze mają zostać wypłacone wszystkim uprawnionym, nie trzeba więc składać dodatkowego wniosku.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano, że świadczenie będzie przyznawane dla osób przyjmujących emeryturę i rentę w systemie powszechnym, emeryturę i rentę rolniczą, rentę socjalną, rentę wojskową i dla inwalidów wojennych, emeryturę pomostową, zasiłek lub świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie ma być sfinansowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Pracy oraz w ramach środków pozostałych z części budżetowych. Z wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że koszt jednorazowego świadczenia wyniesie ponad 9 miliardów złotych. 13. emeryturę otrzyma łącznie 9,7 milionów emerytów i rencistów.

Więcej o: