Matura 2019. Harmonogram egzaminów maturalnych. Kiedy jest matura?

Pierwsze egzaminy maturalne zaczną się po długim weekendzie majowym, czyli 6 maja. Ostatnie arkusze egzaminacyjne z części pisemnej trafią do uczniów w czwartek 20 maja. Jak wygląda harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku?

W tym roku matury rozpoczną się w poniedziałek po długim weekendzie majowym. 6 maja uczniowie liceów i techników podchodzących do egzaminu dojrzałości otrzymają arkusze z poziomu podstawowego języka polskiego. Od 6 maja mogą odbywać się także części ustne egzaminów z języków obcych nowożytnych.

Ostatnie egzaminy pisemne przypadają na 20 maja - uczniowie, będą wtedy pisali test z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym oraz test na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z języka francuskiego. Do 25 maja będą odbywały się egzaminy ustne z nowożytnych języków obcych.

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku:

Część pisemna: 

6 maja - poniedziałek:

 • język polski - pp - godz. 9:00, pr - godzina 14:00

7 maja - wtorek:

 • matematyka - pp - godz 9:00
 • język łaciński i kultura antyczna - godz 14:00

8 maja - środa:

 • język angielski - pp - godz. 9:00
 • język angielski - pr, dj, godz. 14:00

9 maja - czwartek:

 • matematyka pr - godz. 9:00
 • filozofia - pp, pr, godz. 14:00

10 maja - piątek:

 • biologia pp, pr - godz. 9:00
 • wiedza o społeczeństwie pp, pr - godz. 14:00

13 maja - poniedziałek:

 • chemia - pp, pr - godz. 9:00
 • informatyka - pp, pr - godz. 14:00

14 maja - wtorek:

 • język niemiecki - pp - godz. 9.00
 • język niemiecki - pr, dj - godz. 14:00

15 maja - środa:

 • geografia - pp, pr - godz. 9:00
 • historia sztuki - pp, pr - godz. 14:00

16 maja - czwartek:

 • język rosyjski - pp - godz. 9:00
 • język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00

17 maja - piątek:

 • język francuski - pp - godz. 9:00
 • język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00

20 maja - poniedziałek:

 • fizyka i astronomia - pp - godz. 9:00
 • język francuski - pr, dj - godz. 14:00
   

Część ustna:

9-22 maja:

 • język polski
 • języki mniejszości narodowych
 • język łemkowski
 • język kaszubski

6-25 maja:

 • języki obce nowożytne
   

Matura poprawkowa dostępna jest dla uczniów, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej. Egzamin poprawkowy z części pisemnej zaplanowany jest na 20 sierpnia, cześć ustną będzie można poprawiać od 20 do 21 sierpnia. W wyjątkowych przypadkach uczniowie mogą przystąpić do matury w terminie dodatkowym – w tym roku został on wyznaczony w dniach 3-8 czerwca (matura ustna) i 3-19 czerwca (matura pisemna).

Więcej o: