Triduum Paschalne - jak przygotować się do świąt wielkanocnych?

Triduum Paschalne zaliczane jest do jednych z najważniejszych wydarzeń obchodzonych przez katolików. Trzy dni Triduum obejmują Wielki Czwartek, Piątek oraz Sobotę. Kończy się zaś nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.

Obchody Wielkiego Tygodnia celebrowane są od IV wieku. Na nie składa się m.in. Triduum Paschalne, które obejmuje ważne w kościele katolickim dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Triduum ma na celu przygotowanie duchowe wiernych do upamiętnienia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

18 kwietnia wypada Wielki Czwartek - tradycje i zwyczaje tego święta

Tego dnia sprawowana jest między innymi Msza Krzyżma Świętego, podczas której konsekruje się oleje używane np. podczas sakramentu namaszczenia chorych. Wieczorem z kolei odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej, która oficjalnie rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Ma ona upamiętniać Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty - kapłaństwo i Eucharystię. Msza ta nie zostaje zakończona, a wierni nie otrzymują błogosławieństwa, ponieważ aż do Wielkiego Piątku odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. W niektórych kościołach w Wielki Czwartek odbywa się obrzęd umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek - dzień skupienia i postu

W Wielki Piątek, 19 kwietnia, kontynuowana będzie liturgia przerwana poprzedniego dnia, w tym także adoracja Najświętszego Sakramentu. Odprawiana jest też droga krzyżowa - najważniejsza dla katolików procesja odbędzie się tego dnia w Koloseum, pod przewodnictwem papieża Franciszka. Tego dnia kapłani zdejmują z ołtarza krzyż, kwiaty, świeczniki i obrusy, co ma symbolizować opuszczenie Chrystusa przez przyjaciół.

Wielka Sobota - dzień święcenia pokarmów i adoracji Grobu Pańskiego

Wielkosobotnim zwyczajem jest odwiedzanie przez wiernych Grobów Pańskich w różnych kościołach. Tego dnia wierni przynoszą do kościołów koszyczek wielkanocny, aby poświęcić znajdujący się w nich pokarm. Następnego dnia święconka zostanie podzielona przez domowników podczas wielkanocnego śniadania.

Zgodnie z tradycją po zapadnięciu zmroku odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, która chociaż formalnie wypada w Wielką Sobotę, to włączona została do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Wigilii odbywają się liturgie: słowa, światła, chrzcielna i eucharystyczna. Tego wieczora kapłani m.in. rozpalają ogień przed kościołem, z którego zapalany jest paschał. Podczas liturgii słowa odbywa się dziewięć czytań biblijnych. Następnie błogosławi się wodę i odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne - później wierni przystępują do eucharystii. Na koniec odbywa się procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Cała Wigilia Paschalna ma na celu ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Obchody te muszą zostać zakończone przed wschodem słońca.

Więcej o: