Emerytura po mężu nie dla każdego. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie?

Współmałżonek ma możliwość ubieganie się o emeryturę po zmarłym mężu lub żonie. W ten sposób można poprawić swoją sytuację materialną, choć nie zawsze jest to opłacalna opcja. Świadczenie nie przysługuje też każdej wdowie lub wdowcowi. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W polskim prawie nie istnieje termin "emerytura po mężu", funkcjonuje jednak renta rodzinna, o którą ubiegać się może zarówno wdowa lub wdowiec, jak i inni blisko spokrewnieni zmarłej osoby. Istnieje jednak szereg warunków, które należy spełnić, by otrzymać świadczenie. Jakich? Wyjaśniamy. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu.  Kto może dziedziczyć po zmarłym?

Prawo do emerytury wdowiej ma nie tylko współmałżonek zmarłej osoby. Uprawnieni do świadczenia są: 

  • wdowa lub wdowiec, 
  • dzieci zmarłego (również adoptowane),
  • wnuki i inne dzieci, które zostały przyjęte przez zmarłego na wychowanie, 
  • rodzice zmarłego. 

Emerytura po mężu. Jakie są warunki jej uzyskania? 

Emerytura przysługiwać może wdowie lub wdowcowi, ale jest to uzależnione od sytuacji materialnej oraz ekonomicznej. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które:

  • w momencie śmierci współmałżonka miały skończone 50 lat lub były niezdolne do pracy;
  • wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, jeśli uczy się w szkole - 18 lat;
  • opiekują się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończyły 50 lat lub stały się niezdolne do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż pięć lat od jego śmierci lub od momentu zaprzestania wychowywania dzieci.

Emerytura po mężu. Kiedy się opłaca? 

Aby otrzymać emeryturę po zmarłym małżonku lub małżonce, należy zrzec się z własnej emerytury. Pobieranie dwóch emerytur z ZUS nie jest bowiem możliwe. Zanim złożymy więc wniosek o świadczenie, warto więc zorientować się, czy kwota świadczenia po zmarłym współmałżonku jest wyższa niż pobierane obecnie przez nas świadczenie. Można to sprawdzić w kalkulatorze emerytur na oficjalnej stronie ZUS

Emeryturę po mężu można pobierać dożywotnio. W przypadku, gdy wdowa nie spełnia któregoś z warunków, możliwa jest też wypłata świadczenia przez rok. Aby dostać rentę po współmałżonku, należy złożyć wniosek w ZUS (można to zrobić przez internet). Wzór wniosku znajdziecie pod TYM linkiem

Więcej o: