Zmiana nazwiska po rozwodzie. Jak wrócić nazwiska panieńskiego?

Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co najważniejsze istnieje ustalony termin, w którym należy dokonać tej procedury. W jaki sposób wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? Jak wygląda proces powrotu do nazwiska panieńskiego?

Przepisy dotyczące przyjmowania nazwiska małżonka i odwrotnego procesu w przypadku rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO). Zgodnie z art. 25 każdy z małżonków decyduje o tym, jakie będzie nosić nazwisko po zawarciu małżeństwa. Dopełnienie formalności rozpoczyna się w chwili złożenia stosownego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Zobacz wideo Jak zmienia się organizm kobiety po porodzie?

Proces zmiany nazwiska po ślubie

Odpowiednie oświadczenie dotyczące noszonego nazwiska można złożyć na dwa sposoby. Może do tego dojść tuż po zawarciu związku małżeńskiego lub tuż przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia, w którym stwierdzany jest brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie mają możliwość noszenia wspólnego nazwiska, będącego do tej pory nazwiskiem jednego z nich. Dodatkowo małżonkowie mogą pozostać przy swoim nazwisku lub połączyć je z nazwiskiem partnera. Co jednak ważne, nazwisko powstałe w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Jeśli małżonkowie nie złożą oświadczenia w tej sprawie, pozostaną przy swoich dotychczasowych nazwiskach.

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? Jak głosi art. 59 KRO możliwe jest cofnięcie procesu zmiany nazwiska po rozwodzie. Do tego celu wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, proces w tym trybie nie będzie możliwy. Wówczas należy wystąpić o administracyjną zmianę nazwiska i również złożyć wniosek do kierownika USC.

Nie istnieje wymóg, zgodnie z którym takie oświadczenie należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub zameldowania. Można tego dokonać w dowolnym urzędzie lub konsulacie (jeśli osoba przebywa za granicą). Wymagane przy tej procedurze dokumenty to:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • informacja o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie (w przypadku wniosku przed konsulem).

Zmiana nazwiska po rozwodzie wymaga również uiszczenia opłaty. Opłata skarbowa w urzędzie stanu cywilnego w przypadku chęci powrotu do nazwiska panieńskiego wynosi 11 złotych. Jeśli dokument jest składany przed konsulem, wówczas opłata konsularna wynosi 50 euro.

Zobacz też: Nowy dowód osobisty. Co zmieni się w dokumencie? KPRM informuje o utrudnieniach w urzędach i e-usługach

Więcej o: