Nawet 1000 zł dodatku do emerytury! Tyle, co miesiąc może trafiać do wybranych seniorów

Świadczenia wypłacane emerytom poza podstawową wypłatą z ZUS to często dodatkowy zastrzyk gotówki. By je otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Oto, o jakie dodatki mogą ubiegać się seniorzy.

Wypłacana seniorom emerytura nie zawsze jest w stanie zapewnić odpowiednie utrzymanie. Z myślą o nich wypłacane są różne dodatki, chociażby w postaci 13. czy 14. emerytury. O jakie dodatki mogą jeszcze ubiegać się seniorzy?

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Program Mama 4+. Dodatek do emerytury za urodzenie i wychowanie dzieci

Kobiety, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i w związku z tym zrezygnowały lub nie podjęły pracy, mogą skorzystać z tzw. programu Mama 4+. Jeśli kobieta osiągnęła wiek emerytalny, a pobierana przez nią emerytura lub renta jest niższa od aktualnie obowiązującego minimalnego świadczenia w Polsce (czyli aktualnie 1338,44 zł brutto), może ubiegać się o wyrównanie. 

Co to zatem oznacza w praktyce? Że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury, a zatem może wynieść nawet ponad 1000 zł brutto. 

Wniosek mogą składać również ojcowie, którzy samotnie wychowywali minimum czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła lub je porzuciła. Dodatek nie przysługuje rodzicom, którym ograniczono władzę rodzicielską lub przebywają za granicą.

200 zł co miesiąc, czyli dodatek do emerytury dla wybranych seniorów

Seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie wypłacane nie z ZUS, lecz z funduszu Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Osoba wnioskująca musi jednak spełnić dwa warunki. Świadczenie to przysługuje osobom, które pracowały w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i przynajmniej raz w roku brały udział w akcji ratowniczej. Ważny jest również czas czynnej służby. W przypadku mężczyzn musi wynosić on 25 lat, a kobiet - 20 lat. Dodatek wynosi 200 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny 2022. Niektórym seniorom przysługuje z automatu

Na dodatek pielęgnacyjny mogą liczyć seniorzy z przyznanym prawem do emerytury lub renty, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz ci, którzy ukończyli 75 lat. Jego wysokość to obecnie 256,44 zł. W przypadku seniorów po 75. roku życia dodatek, przyznawany jest automatycznie i nie jest wymagane składanie żadnego wniosku.

Więcej o: